Η εταιρεία επιλογή στο χρώμα γίνεται τώρα επιλογή και στη μόνωση.